Kanceláře Ústředního sociálního ústavu v Praze s největší vertikální kartotékou dopisů na světě 1937

Jedná se o kanceláře Ústředního sociálního ústavu v Praze z roku 1937, které obsahovaly největší vertikální kartotéky na světě. Kancelář se skládá ze skříní uspořádaných od podlahy ke stropu v patrech o rozloze více než 380 m2, které obsahují přes 3 000 zásuvek vysokých 10 metrů.

Stavitel navrhl speciální elektricky ovládané výtahové stoly, které se po stisknutí tlačítka zvedají, klesají a pohybují doleva nebo doprava, aby se zastavily těsně před požadovanou zásuvkou. Zásuvky se také otevírají a zavírají elektronicky. Práci, která dříve zaměstnávala 400 pracovníků, tak s minimálním úsilím vykonává 20 lidí.

I když je to dnes již vzácnost, v papírové éře byly vertikální pořadače velmi rozšířené. V knihovnách se jednalo o předmětové kartotéky, které kromě knih obsahovaly i výstřižky z novin a další informační zdroje a byly uloženy v kartotékách. Firmy vedly vertikální složky své korespondence a měly speciálně vyškolené úředníky, kteří spravovali složité systémy sledování milionů stránek s křížovými odkazy.

Ústřední sociální ústav je vládní agentura (dnes se jmenuje „Správa sociálního zabezpečení“, anglicky „Czech Social Security Administration“), která se zabývá distribucí důchodů a dalších forem sociálního zabezpečení. Tyto konkrétní úřady existují dodnes, i když nyní slouží pouze jako archiv, protože dokumenty byly digitalizovány.

Pokud vám tento obrázek připomněl plodného spisovatele Franze Kafku, je to proto, že by asi měl. Termínem „kafkovský“ se označují pojmy a situace připomínající jeho díla, zejména „Proces“ (Der Process) a „Proměna“ (Die Verwandlung).

Příkladem mohou být případy, kdy byrokracie ovládá lidi, často v surrealistickém, noční můře podobném prostředí, které vyvolává pocity nesmyslnosti, dezorientace a bezmoci. Kafkovské prvky se často objevují v existenciálních dílech, ale tento termín přesáhl literární oblast a vztahuje se i na reálné události a situace, které jsou nepochopitelně složité, bizarní nebo nelogické.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory