Tagged: history

Fabergého vejce

Jsou vyrobené ze zlata a drahých kamenů a uvnitř se pokaždé ukrývá nějaké překvapení. Kindervajíčka...

Zánik Akkadské říše

Gutejský bojovník bloudí ztichlým městem. „Zničil božskou svatyni. Konečně jsme pomstili jeho zpupnost,“ šeptá si...

Translate »