Atlantida – Tajemná ztracená země

Atlantida, legendární ztracená země, je jedním z nejzajímavějších a nejtrvaleji fascinujících mýtů lidstva. Od pradávných časů fascinuje lidi po celém světě, a i když je její existence dodnes zahalena tajemstvím, neustále inspirovala spisovatele, badatele a dobrodruhy k pátrání po tomto záhadném kontinentu.

Podstata legendy

Pojem „Atlantida“ poprvé použil starověký řecký filozof Platon ve svých dílech „Timaios“ a „Kritias“. Podle jeho popisu byla Atlantida mohutnou a vyspělou říší, která existovala před tisíci lety na západní straně Herkulových sloupů, což jsou podle Platonových popisů dnešní Gibraltarský průliv. Byla to společnost bohatá na přírodní zdroje, s rozvinutým uměním, kulturou a technologiemi.

Zánik Atlantidy

Podle Platonových děl byla Atlantida vinou svého hrdosti a nadměrné moci potrestána bohy a zcela zatopena velkou katastrofou. Příčiny této zkázy jsou však stále předmětem spekulací. Někteří badatelé tvrdí, že šlo o sopečnou erupci, jiní zase o ničivý zemětřesení nebo tsunami. Existují také teorie, které tvrdí, že Atlantida byla vystavena důsledkům změny klimatu nebo kosmického dopadu.

Hledání Atlantidy

Od doby Platonových písemných záznamů se mnoho lidí snažilo najít pozůstatky Atlantidy nebo alespoň potvrdit její historickou pravost. Mnoho teorií a hypotéz vzniklo, avšak žádná z nich nebyla jednoznačně prokázána.

Jednou z nejznámějších teorií je spojení Atlantidy s ostrovem Santorini, který byl v minulosti centrem minojské civilizace. Někteří badatelé tvrdí, že erupce sopky Théra na Santorini byla skutečnou příčinou zkázy Atlantidy. Další teorie spojují Atlantidu s oblastí Azory v Atlantiku nebo s Antarktidou.

Mýty a vliv na kulturu

Přes neexistence konkrétních důkazů o Atlantidě, tato legenda zanechala hlubokou stopu v kultuře a umění. Inspirovala nejen spisovatele, ale také umělce, režiséry a archeology. V literatuře a filmu se Atlantida stala symbolem ztraceného ráje nebo tajemné země, kde existují neuvěřitelné poklady a moudrost.

Duchovní a ezoterické hnutí se často obracejí k mýtům o Atlantidě a spojují je s různými esoterickými učeními a koncepty. Domnělý vliv Atlantidy na lidskou kulturu a technologie se také objevuje v alternativní historii.

Atlantida zůstává jednou z největších záhad světa. Byť neexistuje jednoznačný důkaz její existence, legenda o ztracené zemi stále rezonuje v lidské představivosti. Mýtus Atlantidy nám připomíná, že svět je stále plný neodhalených tajemství, která nás neustále inspirují a lákají k poznání. Bez ohledu na to, zda Atlantida skutečně existovala nebo ne, bude nadále předmětem zkoumání a spekulací generací budoucích badatelů, kteří budou pátrat po záhadách minulosti a snít o tajemných zemích pod hladinou oceánu.

Hledání Atlantidy bylo a stále je předmětem zájmu mnoha badatelů, vědců, dobrodruhů a amatérských archeologů. Níže uvádím seznam několika význačných osobností a organizací, které se v průběhu dějin zabývaly pátráním po tajemné ztracené zemi Atlantidě:

Platón (asi 428–348 př. n. l.): řecký filozof, který poprvé zmínil Atlantidu ve svých dílech „Timaios“ a „Kritias“.

Ignatius Donnelly (1831–1901): americký spisovatel a amatérský vědec, který napsal knihu „Atlantis: The Antediluvian World“ (Atlantida: Země předpotopního světa), ve které se pokusil spojit různé nálezy a mytologické záznamy s existencí Atlantidy.

James Churchward (1851–1936): britský spisovatel a okultista, který věřil, že Atlantida byla starobylou supercivilizací, z níž vzešla pozdější kultura na Zemi.

Edgar Cayce (1877–1945): americký jasnovidný léčitel, který se zabýval řadou paranormálních témat, včetně Atlantidy. Pracoval s pacienty na regressivní hypnóze a tvrdil, že mnozí z nich pocházeli z Atlantidy.

Charles Berlitz (1914–2003): americký spisovatel, jazykový učitel a esoterik. Napsal knihu „Atlantis, the Eighth Continent“ (Atlantida, osmý kontinent), která zpopularizovala zájem o Atlantidu.

Jacques-Yves Cousteau (1910–1997): slavný francouzský námořní badatel a oceánograf, který se podílel na několika výpravách s cílem najít Atlantidu pod hladinou oceánu.

National Geographic Society: Tato prestižní organizace prováděla několik expedic a archeologických výzkumů v naději najít pozůstatky Atlantidy.

Robert Ballard (*1942): americký oceánograf a badatel, který je nejvíce známý za svůj objev vraku Titanicu. Ballard se také účastnil expedic, které zkoumaly mořské dno s cílem najít Atlantidu.

Paulina Zelitsky: Ruská archeoložka, která vedla expedice v okolí Azorských ostrovů a tvrdila, že tam může být Atlantida.

Andrew Collins (*1957): britský spisovatel a novinář, který se zabývá tajemstvím minulosti a ezoterickými tématy, včetně Atlantidy.

Toto je pouze malý výběr z mnoha jednotlivců a organizací, které se v průběhu let pokoušely objasnit tajemství Atlantidy. I dnes se zájem o tuto ztracenou zemi neustále udržuje a mnozí badatelé pokračují v pátrání po jejích stopách.

Existuje mnoho knih, článků a děl, která se zabývají tématem Atlantidy. Níže uvádím seznam několika význačných knih, které se zaměřují na tuto ztracenou zemi:

„Timaios“ a „Kritias“ – Platón: Jedná se o původní díla, ve kterých Platón popisuje Atlantidu a její zkázu.

„Atlantis: The Antediluvian World“ – Ignatius Donnelly: Tato kniha, vydaná v roce 1882, je jednou z nejdůležitějších prací o Atlantidě. Donnelly v ní uvádí různé teorie o existenci Atlantidy a spojuje mýtus s archeologickými nálezy a legendami z celého světa.

„Atlantis: The Eighth Continent“ – Charles Berlitz: V této populární knize z roku 1984 autor zkoumá různé aspekty legendy o Atlantidě a předkládá své teorie o jejím místě a osudu.

„Edgar Cayce on Atlantis“ – Edgar Evans Cayce: Tato kniha obsahuje záznamy jasnovidného léčitele Edgara Cayceho, který poskytl informace o Atlantidě během svých terapeutických sezení.

„Fingerprints of the Gods“ – Graham Hancock: V této knize z roku 1995 se Hancock zabývá různými archeologickými a geologickými důkazy, které podle něj poukazují na existenci pradávných civilizací, včetně Atlantidy.

„The Atlantis Blueprint: Unlocking the Ancient Mysteries of a Long-Lost Civilization“ – Colin Wilson a Rand Flem-Ath: Autoři zkoumají možnou spojitost mezi Atlantidou a antickými civilizacemi, jako je Egypt a Sumer.

„The Secret Doctrine“ – Helena Petrovna Blavatská: Tato kniha z 19. století je klíčovým dílem v oblasti teosofie a esoteriky. Blavatská v ní také diskutuje o Atlantidě a jejím vlivu na světové dějiny.

„Atlantis and Lemuria: The Lost Continents Revealed!“ – Rudolf Steiner: Steiner, zakladatel antroposofie, se ve svých přednáškách zabývá tématem Atlantidy a dalších pradávných civilizací.

„The Lost City of Atlantis“ – Peter David: Tato fikční kniha je součástí série „Time Machine“, kde hlavní postava navštíví Atlantidu v minulosti.

„Atlantis Rising: The True Story of a Submerged Land Yesterday and Today“ – Patricia Vickers-Rich a Martin Rich: Tato kniha přináší pohled na existenci Atlantidy z perspektivy paleontologů a geologů.

Filmy, které se inspirují legendou o Atlantidě nebo se jí zabývají přímo. Níže je seznam několika známých filmů, které se tohoto tématu dotýkají:

„Atlantis: The Lost Empire“ (2001) – Tento animovaný film od studia Disney je dobrodružným sci-fi příběhem o mladém lingvistovi Milo Thatchovi, který pátrá po ztraceném městě Atlantidě. Film nabízí dobrodružství, tajemství a magické technologie.

„Journey to the Center of the Earth“ (1959) – I když se název filmu soustřeďuje spíše na cestu do středu Země, hlavní postavy se během svého putování setkávají s pozůstatky Atlantidy a nachází v ní klíč k návratu na povrch.

„Aguirre, the Wrath of God“ (1972) – Tento německý film režiséra Wernera Herzoga je inspirovaný pověstí o Eldorádu, ale obsahuje také odkazy na legendu o Atlantidě. Vypráví příběh conquistadora Aguirreho, který se vydává hledat tajemnou zemi s poklady.

„Aquaman“ (2018) – I když se tento film z produkce DC Comics více zaměřuje na postavu Aquamana, obsahuje scény v podmořském království Atlantis a zachycuje tamní kulturu a konflikty.

„The Lost Continent“ (1968) – V tomto dobrodružném filmu, který se někdy nazývá „Herakles Against the Sea Monster“ nebo „Mysterious Island,“ je skupina lidí uvězněná na ztraceném kontinentu, kde narazí na různé nebezpečí, včetně Atlantidy.

„Voyage to the Prehistoric Planet“ (1965) – Tento sci-fi film se odehrává na Venuši, ale zahrnuje snímky ze sovětského sci-fi filmu „Planeta Bur“ z roku 1962, který zobrazuje Atlantidu na Venuši.

„Conquest of Atlantis“ (1961) – V tomto italském filmu se loďstvo objeví na Atlantidě, kde se střetává s nebezpečným obyvatelstvem.

„The Day the Earth Stood Still“ (2008) – V této moderní adaptaci klasického sci-fi filmu se Atlantida zmíní jako jedna z míst, kde mimozemšťané stvořili záznamy svého vědění.

Toto je jen malá ukázka filmů, které se zabývají tématem Atlantidy. Existuje mnoho dalších snímků, které v různé míře odkazují na tento tajemný kontinent nebo se snaží přiblížit jeho legendu divákům po celém světě.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory