Bitva u Saratogy – Otočný bod Americké revoluce

Bitva u Saratogy byla klíčovým okamžikem během Americké revoluce. Odehrála se v roce 1777 v oblasti Saratoga ve státě New York a představovala významnou vojenskou konfrontaci mezi americkými revolucionáři a britskými vojsky. Tato bitva se stala zlomovým bodem v boji za nezávislost Spojených států amerických a přinesla klíčové vítězství koloniálním silám, které posílilo jejich pozici v boji proti britské nadvládě.

Pozadí:
V roce 1777 byla Americká revoluce již v plném proudu, a koloniální síly se snažily zbavit se britské nadvlády. Generál John Burgoyne, vyslaný z Londýna, vedl vojsko britských a německých vojáků s cílem prolomit odpor koloniálních vojsk. Jeho plán spočíval v postupu z Kanady směrem na jih, aby se setkal s dalšími britskými silami a rozdělil tak koloniální území.

Průběh bitvy:
Bitva u Saratogy byla ve skutečnosti dvěma oddělenými bitvami – Bitvou u Freeman’s Farm a Bitvou u Bemis Heights. První bitva proběhla 19. září 1777, kdy došlo k potyčce mezi Burgoyneovými a koloniálními vojsky. I když se Britové chopili vedení, americké síly pod velením generála Arnolda dokázaly odrazit útok a způsobit nepříteli ztráty.

Druhá bitva, Bitva u Bemis Heights, se odehrála 7. října 1777. Tentokrát se generál Horatio Gates chopil velení koloniálních sil, protože se generál Arnold vážně zranil při předchozím střetu. Během této bitvy se americké vojsko opět postavilo na odpor a dokázalo úspěšně odrazit Burgoyneovy útoky. Kombinace odvahy, strategie a odhodlání koloniálních vojáků přinutila Britské síly ustoupit a stáhnout se.

Důsledky bitvy:
Vítězství v Bitvě u Saratogy mělo značný dopad na Americkou revoluci. Přineslo novou naději a důvěru v boji za nezávislost a přilákalo podporu ze zahraničí, zejména od Francie. Francouzský král Ludvík XVI. viděl porážku britských sil v Americe jako příležitost oslabit svého rivala a vyslal vojenskou a finanční podporu koloniálním vojskům.

Podpora Francie hrála klíčovou roli v dalším průběhu války, a bitva u Saratogy tak byla klíčovým okamžikem, který přivedl Spojené státy k úspěchu v boji za nezávislost. Přestože Americká revoluce trvala ještě několik let, porážka britských sil u Saratogy zanechala trvalý dojem a umocnila vůli Američanů dosáhnout svobody.


Bitva u Saratogy znamenala obratný bod v Americké revoluci a přinesla rozhodující vítězství koloniálním silám. Odrazila plány britského generála Burgoynea a posílila bojovou morálku a podporu Amerických revolucionářů. Díky této bitvě se Americké revoluci podařilo získat zahraniční podporu a postavit se na rovnoprávný základ v boji proti britské nadvládě. Bitva u Saratogy se stala symbolem odvahy a odhodlání, které nakonec přivedlo Spojené státy k dosažení své nezávislosti.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory