Zanechte po sobě spálenou zem! Adolf Hitler

Před sedmdesáti lety, v březnu 1945, přikázal vůdce Velkoněmecké říše ničit před postupujícími Spojenci veškerou infrastrukturu. Nacistický režim tak zůstal své zločinné podstatě věrný až do úplného konce

V březnu 1945 se situace na všech frontách jasně vyvíjela ve prospěch Spojenců. Na východě síly 1. běloruského frontu dobyly Altdamm (dnes předměstí polského Štětína) a zlomily tak poslední centrum německého odporu na východním břehu Odry. V té době stáli Britové a Američané na Rýně a celému světu bylo jasné, že konec války v Evropě je otázkou týdnů.

Ani v této bezvýchodné situaci ale Hitler nejednal racionálně, naopak. Místo aby přiznal porážku, se naopak rozhodl, že nacistická říše bude ve své smrtelné křeči ještě zuřivě kopat kolem sebe. Německo mělo pykat za své selhání při pokusu o ovládnutí světa a mělo zaniknout s nacistickým režimem a vůdcem. Dne 19. března 1945 tedy ještě podepsal takzvaný Neronův rozkaz (Nerobefehl; název je odvozen od požáru Říma, jehož rozpoutání historie připisuje duševně nemocnému císaři Neronovi).

Bez soucitu s vlastním obyvatelstvem

Vůdcův výnos zněl následovně: „Bylo by pošetilé se domnívat, že nezničená, nebo jen lehce poškozená infrastruktura – ať již dopravního, komunikačního, hospodářského a zásobovacího charakteru – by opět mohla být po opětovném získání ztraceného území opět uvedena v provoz. Nepřítel nám zanechá při svém ústupu jen spálenou zem a to bez jakékoli ohleduplnosti na civilní obyvatelstvo. Proto nakazuji: Veškerá vojenská komunikační, hospodářská a zásobovací zařízení (…) na říšském území, která by mohl využít nepřítel využít k pokračování boje, budou zničena.“

Dohled nad vykonáním rozkazu měl zajišťovat ministr pro válečnou výrobu Albert Speer, který se později nechal slyšet, že Hitlera prosil, aby nařízení odvolal. Vůdce mu však opáčil:„pokud je válka prohraná, tak je to konec i pro obyvatelstvo.“ Neronův rozkaz byl příkazem člověka zahnaného do kouta, který ale odmítá vidět situaci takovou, jaká je a vzdát se. Naštěstí pro obyčejné Němce rozkaz mnozí odpovědní činitelé ignorovali.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate »
Sdílej HBhistory