Rybáři a veřejnost pozor

Zelený program č. 2. Cílem našeho dnešního tématu jsou informace. O tom jak nezavléci nepůvodní druhy ryb do řeky Sázavy. Na řadě je i novela zákona. Nové podmínky pro rybáře

Součástí antiinvazní novely jsou také změny, které se týkají rybářství a naplňování zmíněného nařízení o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Nařízení stanovuje pro tyto případy podrobný postup posouzení a povolení používání těchto cizích, nepůvodních druhů, ale ten není vyžadován u již v EU dlouhodobě využívaných druhů (uvedených v jedné z příloh nařízení).

Kromě nově zaváděných druhů se tak pro české rybáře (rybníkáře) v zásadě nic nemění a pro běžně hospodářsky využívané druhy platí obdobné podmínky jako dosud (podle zákona o ochraně přírody a krajiny tedy nezbytnost povolení využívání nepůvodních druhů ve zvláště chráněných územích).

Přijaté změny se ale týkají i sportovního rybářství, kde došlo k úpravám jak ve vztahu k invazním nepůvodním druhům (např. zákaz jejich použití jako nástražní ryby), tak používání nepůvodních druhů obecně.

Kvůli nezbytnému sjednocení přístupu ve vazbě na unijní nařízení již neplatí samostatná definice nepůvodního druhu podle zákona o rybářství, ale v gesci MZe je ve spolupráci s MŽP připravován návrh nařízení vlády, které upraví výčet nepůvodních druhů využívaných v rybářských revírech, které by neměly podléhat jednotlivě povolení podle zákona o ochraně přírody (a bude tak možné využívat druhy stanovené v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy rybářství).
Změna zákona o rybářství zde : Zákon

Galerie obrázků :

Audio nahrávka :

Dnešní tematický celek připravil pro magazín HBhistory stálý dopisovatel Jiří Zelenka „Wikimedia Commons“.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate »
Sdílej HBhistory