Londýn zamořen syfilidou

Kolem roku 1735 byl Londýn jedním velkým semeništěm syfilidy. Tato zákeřná pohlavní nemoc decimovala obyvatelstvo a samozřejmě se dostala do oficiálních zdravotnických statistik. Teď vědci tyto statistiky prozkoumali, aby zjistili, jak se vlastně syfilis Londýnem šířila

Vědci rychle přišli se základní premisou, že Londýn byl v oblasti sexuálního chování zcela odlišný od zemědělských vesnických oblastí v Anglii. V nich se vyskytovala syfilis 25krát méně než v Londýně, a to při přepočtu na jednoho obyvatele. Průměrně 2800 obyvatel Londýna se léčilo každoročně se syfilidou, přičemž se jedná jen o případy, které se dostaly do oficiálních statistik. Mnoho dalších zůstalo mimo systém.

Příčiny byly jednoduché. Londýn přitahoval všechny, kteří měli hluboko do kapsy a doufali, že v hlavním městě začnou nový život. U žen tento nový život vypadal tak, že se daly na prostituci. Prostituce v Londýně bujela a současně se nedalo příliš mluvit o hygieně, nebo dokonce nějakém bezpečném sexu. Jak lidé přicházeli do Londýna ze všech koutů Anglie, i oni byli v některých případech přenašeči, takže se celková čísla stále zvyšovala.

Výskyt takového množství nakažených samozřejmě s sebou přinášel také zvýšenou úmrtnost. I ta v Londýně v 18. století byla velmi vysoká, vlivem mnoha faktorů, ovšem jedním z těch opomíjených byla právě syfilis. Hovořilo se hlavně o špatné stravě, hygieně, moru a dalších atributech, ovšem vždy panovalo podezření, že vysoká úmrtnost v Londýně musela mít ještě další příčinu. Podle všeho to byla právě epidemie syfilidy, která byla zdrojem vysokého počtu mrtvých obyvatel. Obecné závěry studie pak říkají, že sexuální chování v určitých lokalitách a historických obdobích bývá často stranou vědeckého zájmu, přitom ale může mít velký význam pro celá společenství a jejich vývoj. Londýn 18. století je toho důkazem.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate »
Sdílej HBhistory