Jaký byl vánoční stromek v 19. století

Adventní trhy nelákaly návštěvníky pouze zástupem všemožných řemeslných výrobků a nejrůznějších dobrot. Tento obraz zachycuje jeden z trhů 19. století, nabízející pestrou přehlídku vánočních stromků.

Tradice jejich zdobení pochází z německého prostředí. Hlavním účelem stromečku byla především ochranitelská funkce, ta dekorativní se přidala až v pozdějších letech. Nejdříve se stromky zdobily v řemeslnických a cechovních domech, až od 17. století začaly pronikat také do soukromých domácností.

Zatímco dříve bylo v českých zemích zvykem ozdobit dům chvojkami a zelenými větvemi jehličnanů, vánoční stromky se k nám začaly šířit velmi pozvolna až na počátku 19. století, aby v jeho druhé polovině již zdomácněly docela. Na větve se zavěšovalo skoro všechno, co bylo po ruce – ovoce, ořechy, pečivo, ale také papírové nebo dřevěné dekorace. Okolo roku 1860 rozzářily stromečky lojové svíčky.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate »
Sdílej HBhistory