Italská mafia, známá také jako Cosa Nostra, je jednou z nejstarších a nejvíce proslulých zločineckých organizací na světě

Italská mafia, známá také jako Cosa Nostra, je jednou z nejstarších a nejvíce proslulých zločineckých organizací na světě. Její historie sahá až do 19. století, a od té doby se stala synonymem pro organizovaný zločin a nepřetržitý boj proti právním autoritám.

 1. Původ a vznik:
  Původ italské mafie lze vysledovat až do Sicílie v první polovině 19. století. Tato krásná ostrovní oblast byla v té době poznamenána sociálními nepokoji a chudobou. Místní obyvatelé se cítili opuštěni státními institucemi a stali se zranitelnými vůči zločinu. To vytvořilo ideální podmínky pro vznik tajných bratrstev a zločineckých klanů, které se později staly italskou mafií.
 2. Základy Cosa Nostra:
  Italská mafia založila své základy na konceptu „omertà“, což je kodex mlčení a tajnosti. Podle tohoto kodexu musí mafiáni zachovávat naprosté mlčení o svých aktivitách a nepomáhat státním orgánům v jejich vyšetřování. Porušení omertà bylo často trestáno smrtí.
 3. Boj proti spravedlnosti a vládě:
  Mafie se stala proti nespravedlnosti a nedostatku spravedlnosti v sicilské společnosti. Mafiáni se postavili proti útlaku a začali bránit své vlastní zájmy. Byli schopni získat podporu a ochranu od místních obyvatel, kteří se cítili opuštěni státními orgány.
 1. Sicilské mafiánské klany:
  Cosa Nostra se brzy stala složitým systémem různých mafiánských klanů, z nichž každý měl své vlastní území a hierarchii. Každý klan byl řízený „capo di tutti capi,“ což je šéf šéfů. Tito šéfové byli spojeni v jednom společenství, ale jejich vzájemné vztahy často vedly k mocenským bojům a konfliktům.
 2. Expanze do Spojených států:
  Na začátku 20. století začali italští imigranti přicházet do Spojených států. S sebou přinesli i své zločinné praktiky a založili tam vlastní pobočky Cosa Nostra. V USA se mafie stala známou jako „Sicilská mafia“ a rychle se rozrostla, stala se jednou z nejmocnějších zločineckých organizací v zemi.
 3. Aktivity Cosa Nostra:
  Mafie se věnovala různým trestným činnostem, včetně vydírání, loupeží, hazardu, obchodování s drogami a vražd. Její vliv se projevil v různých odvětvích, včetně stavebnictví, průmyslu a politiky. Mafie měla silné vazby na mnoho politických osobností a často zasahovala do volb a vládních rozhodnutí.
 4. Soudní procesy a boj proti mafii:
  Během 20. století byla italská mafia často terčem vládních útoků a snahy o její potlačení. Došlo k několika velkým soudním procesům, které vedly k zatčení mnoha mafiánských šéfů a členů. Jedním z nejslavnějších byl soudní proces „Maxi Trial“ v roce 1986, který skončil odsouzením více než 340 mafie členů.
 5. Současný stav:
  Italská mafia stále existuje, i když je dnes mnohem méně viditelná než v minulosti. Její vliv se omezil na určité regiony v Itálii, a i tam dochází k neustálým útokům ze strany vládních orgánů. Cosa Nostra se stala více decentralizovanou organizací, která udržuje nižší profil, aby se vyhnula pozornosti veřejnosti a policie.

Celkově lze říci, že italská mafia má dlouhou a složitou historii, plnou násilí, korupce a tajemství. Její vliv na italskou a americkou společnost je nepopiratelný, a její příběh zůstává fascinujícím příkladem organizovaného zločinu a boje proti němu.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory