Jak hrozná by byla jaderná válka dvou velmocí?

Vzhledem ke stále většímu napětí ve vztazích Washingtonu a Moskvy provedl The National Interest výzkum a zjistil, kolik životů by mohl odnést jaderný útok USA na SSSR v době studené války a útok SSSR na USA. Autor článku se domnívá, že katastrofa by vrátila pokrokový svět do pravěku.

Pro ty, kteří vyrostli v době studené války, byla jaderná válka „absolutním zlým snem“, píše Kyle Mizokami, autor materiálu v The National Interest. Během soustředěného jaderného útoku by se větší část technicky rozvinutého světa vrátila zpět do pravěku.

Během většiny období studené války byl americký jaderný program známý jako Jednotný integrovaný operativní plán. První plán, připravený v roce 1962 a uveřejněný v roce 2011, obsahoval analýzu následků pro SSSR, země Varšavské dohody a Čínu.

Podle plánu by útoky mohly být dvou druhů: v první variantě by se účastnily jaderné síly, nacházející se ve stavu nepřetržité bojové pohotovosti; podle druhé varianty by byl využit celý arzenál jaderných sil. Útok by měl být proveden přibližně na tisíc — nebo 75% — objektů, spojených s dodávkou jaderného střeliva k cíli.

Byl také plánován útok na 199 měst SSSR s počtem obyvatel nad 50 tisíc lidí. Ztráty mezi městským obyvatelstvem by tvořily 56 % a 37 % ztrát by se vztahovalo na veškeré obyvatelstvo SSSR. V Číně měl být proveden útok na 49 měst, což by připravilo o život 41 % městského obyvatelstva a 10 % veškerého obyvatelstva.

Ve Východní Evropě mělo být útočeno pouze na vojenské cíle, počet obětí mohl tvořit 1 milion 378 tisíc lidí.

„Ale koncentrovaný rozsáhlý útok by mohl být mnohem horší“, píše autor materiálu. Jeho následkem by mohlo být zničeno 295 měst, zůstalo by jen pět měst s počtem obyvatel vyšším než 50 tisíc. Zahynulo by 72 % městského obyvatelstva a 54 % všech obyvatel nebo 108 z 217 milionů.

V Číně by mohlo být zaútočeno na 78 měst a ve Východní Evropě by počet obětí stoupl na 4 miliony. Celkem by soustředěný jaderný útok USA proti SSSR, Číně a jejich spojencům v roce 1962 připravil o život 335 milionů lidí za 72 hodin.

Podle výpočtů Američanů by v případě útoku SSSR proti USA mohlo zahynout 60-80 milionů lidí. „USA by tak ztratily mnohem méně lidí než SSSR“, zdůrazňuje autor.

Podle slov Mizokamiho se to dá vysvětlit větším arzenálem amerických jaderných zbraní v 60. letech minulého století a také tím, že sovětské jaderné síly byly umístěny většinou na bombardérech a základny bombardérů se nacházely blízko hustě obydlených území.

Tyto výzkumy neberou v úvahu lidi, kteří by mohli zahynout následkem dlouhodobých následků jaderné války. Během roku, následujícího po jaderných útocích, by se počet obětí mohl zdvojnásobit, zdůrazňuje Mikozami.

„Studená válka mezi USA a SSSR pominula, ale dnes Amerika narazila na možnost podobného konfliktu s Ruskem a Čínou.

Následky jaderné války v XXI. století mohou být stejně těžké. Kroky k odvrácení války zůstaly tytéž: kontrola zbrojení, opatření, vedoucí k budování důvěry z obou stran, a zmírňování napětí“, dochází k závěru autor: The National Interest.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate »
Sdílej HBhistory