Hrad Lipnice

Asi hodinu západně od Okrouhlice, stanice sev.-západní dráhy, blíže Něm. Brodu, vypíná se na žulové skále 611m nad mořem malebná zřícenina hradu Lipnice.
Kdo staré ty trosky hradu navštívil, jistě nezapomene nikdy velikého dojmu, který si odtud odnáší a přeje i jiným, aby popatřil na zbytky toho nedobytného velikána.Obraz malebných rozvalin, jakož i velmi poutavá vyhlídka, návštěvu tohoto zajímavého místa příjemně a užitečně odmění.
Jest hrad Lipnice přes mnoholetou spoustu doposud co do polohy, opevnění, rozlohy a výstavnosti nejzajímavějším hradem českým na Čáslavsku.
Jako svědek událostí staletých patří na nás s tvrdé skály, jakoby nám připomenouti chtěl slavné i smutné doby české minulosti a láká obraznost naši za sebou zpět do zašlých dob.Pod samými parkány hradu rozkládá se bývalé podhradí, nyní město Lipnice, které druhdy jako město hrazené na nejpřístupnějších stranách hradu první odpor nepříteli kladlo.Podnes spatřujeme zbytky staré brány vedle fary a zbytky starých příkopů hradebních na zahradách, v hostinci „u Nováků“ a na zahradě farské.
Ku obraně a sesílení městských bran a hradeb z venku sloužila pevná tvrz „Bílá věž“. Byla to mocná, okrouhlá, 16m vysoká hlídka, náspem a příkopem opevněná.Nyní jest na nepatrný zbytek hlásky rozvalena. Vypíná se na skalnatém pahorku jižně od hradu směrem přes město.Lid bájí, že zde bývala lidomorna. Takové osamělé tvrze stavěny byly ve stol. XV., když zaváděl se střelný prach. Roku 1645. vyhozena byla Švédy do povětří.Byla prý dutá, ale jistě asi spojena byla se hradem tajnými chodbami pod městem vedoucími.Odtud jest nejpěknější rozhled na imposantní jihozápadní frontu hradu, jakož i daleko na jih do pahorkaté krajiny Humpolecké.

Facebook   Web

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate »
Sdílej HBhistory