Sigiriya – Skalní pevnost a zahrady starověké Srí Lanky

Dlouho zapomenuté a ztracené v čase, město Sigiriya na Srí Lance, zůstává fascinujícím pozůstatkem starověkého inženýrství a krásy. Nacházející se na vrcholu monumentálního skalního útvaru, Sigiriya přitahuje návštěvníky z celého světa svými pozoruhodnými zahradami, malovanými jeskyněmi a impozantními stavebními prvky. Následujte nás na cestě do minulosti, abychom objevili tajemství tohoto neuvěřitelného místa.

Sigiriya, často označována jako „Lví skála“, je položena ve střední části Srí Lanky, asi 100 kilometrů severovýchodně od hlavního města Kandy. Historie tohoto místa sahá až do 3. století př. n. l., kdy bylo založeno králem Kasyapou I. Byl to právě on, kdo nechal vybudovat impozantní pevnost na vrcholu vysokého skalního monolitu.

Důvody pro výstavbu Sigiriye byly nejen strategické, ale také estetické. Kasyapa si vybral tento skalní útvar jako své nové sídlo, protože byl fascinován jeho přirozenou krásou a přirozenými obrannými vlastnostmi. Pro přístup k pevnosti nechal vybudovat několik teras s nádhernými zahradami, které sloužily nejen jako ochrana před útoky, ale také jako symbol královské moci a krásy.

Jedním z nejpozoruhodnějších prvků Sigiriye jsou zahrady na jejím základě. Slavné zahrady jsou inženýrským zázrakem své doby. Krásně uspořádané terasy zdobily jezírka, fontány a vodní kanály, které byly napájeny vodou z blízkých přírodních pramenů. Tento systém dodávání vody do zahrad byl pro starověký svět neobyčejný a způsobil ohromení každého návštěvníka. Důmyslné zavlažovací systémy a vodní trysky navíc zajišťovaly udržení zahrady svěží a zelené i v největších vedrech.

Kromě zahrad je dalším významným prvkem Sigiriye množství jeskynních maleb. V jeskyních na úpatí skály byly objeveny fresky s obrázky krásných dívek. Tyto fresky patří k nejvýznamnějším uměleckým dílům starověkého Srí Lanky. Bohužel v průběhu staletí některé z těchto maleb ztratily svou původní krásu kvůli povětrnostním vlivům a vandalům, ale stále nás fascinují svým mistrovstvím a způsobem, jakým odhalují život v dávných dobách.

Samotná skalní pevnost na vrcholu Sigiriye byla vybudována z kamene, což představovalo monumentální úkol pro starověké stavitelé. Byla zde postavena celá sídla, komnaty pro krále a jeho dvůr, a dokonce i chrámy. K vrcholu skalní pevnosti vedla příkrá stezka zvaná „Lion’s Paw“, která byla postavena v podobě lvích tlap, což dalo celému místu jeho charakteristický název.

I přes své krátké období slávy zůstává Sigiriya neuvěřitelnou ukázkou starověkého umění a architektury. Přestože byla opuštěna krátce po Kasyapově smrti, její krása a zázraky inženýrství přetrvávají dodnes. Sigiriya byla v roce 1982 zařazena na seznam světového dědictví UNESCO, což svědčí o jejím významu a hodnotě pro celé lidstvo.

Dnes můžeme jen těžko uvěřit, že takováto úžasná stavba byla vytvořena v dávné minulosti. Sigiriya je nejen dokonalou kombinací krásy a inženýrství, ale také oknem do starověkého života na Srí Lance. Je to místo, které nás přivádí k úžasu nad lidskou schopností a touhou po kráse a věčnosti.

Sigiriya si zachovala svou jedinečnost a význam i v průběhu staletí, a proto se stala oblíbeným cílem turistů, archeologů a historiků. Díky svému umístění uprostřed bujné přírody a nádherné krajině Srí Lanky nabízí Sigiriya návštěvníkům nezapomenutelný zážitek a jedinečný pohled do historie.

Aby bylo umožněno udržování této kulturní a historické poklady, byla vyvinuta celá řada opatření na ochranu Sigiriye. Organizace UNESCO, srílanská vláda a další zúčastněné subjekty spolupracují na konzervaci a restaurování této unikátní lokality. Kromě toho byla vybudována infrastruktura pro turisty, jako jsou chodníky, zábradlí a informační tabule, aby bylo umožněno návštěvníkům bezpečně prozkoumat toto fascinující místo.

Pro ty, kteří se vypraví na cestu k Lví skále, začíná dobrodružství na parkovišti, kde návštěvníci odloží svá vozidla a pokračují na základnu kopce pěšky. Cesta k vrcholu je trochu náročná, ale vyplatí se to nejen kvůli samotnému zážitku z vrcholového výhledu, ale také kvůli pohledu na zahrady a jeskynní malby, které obklopují skalní útvar.

Po výstupu na vrchol se návštěvníci ocitnou v úžasném prostoru, kde kdysi sídlil král Kasyapa a jeho dvůr. Stopy starověkých staveb, jako jsou zbytky královského paláce a chrámů, svědčí o slávě, kterou Sigiriya kdysi zažila. Z vrcholu je také nádherný výhled na okolní krajinu a údolí, které byly kdysi součástí královského panoramatického výhledu.

Při prohlídce Sigiriye archeologové a historici neustále objevují nové aspekty a tajemství tohoto starověkého místa. Průzkum pokračuje i nadále a mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Byly byly vybudovány pomocí konvenčních metod nebo se zapojili nadpřirozené síly? Jaký byl skutečný účel těchto zahrad a maleb? Jaké bylo každodenní životní podmínky na Sigirii? Tyto otázky nás stále provázejí, což dodává Sigirii stále větší tajemnost a kouzlo.

Sigiriya je nezapomenutelným symbolem bohatého kulturního dědictví Srí Lanky a připomíná nám důležitost ochrany a uchování historických a archeologických památek pro další generace. Návštěva tohoto úžasného místa nám umožňuje spojit se s minulostí a ponořit se do tajů starověké civilizace, která kdysi vládla na těchto územích. Sigiriya zůstává nejen jako důkaz lidské kreativity a schopnosti, ale také jako symbol hrdosti a identity národa Srí Lanky.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory