Magda Goebbels – Portrét tragédie a kontroverze v srdci třetí říše

Magda Goebbels, známá jako „První dáma Třetí říše“, byla jednou z nejviditelnějších a nejvlivnějších žen v nacistickém Německu. Narodila se jako Johanna Maria Magdalena Behrend v roce 1901 v Berlíně. Její život byl plný kontroverzí a tragédie, což odráží složitost a zlo Třetí říše.

Mládí a Vzestup
Magda se narodila v rodině s francouzskými kořeny. Její matka byla Auguste Behrend a otec Oskar Ritschel. Po rozvodu rodičů vyrůstala Magda s matkou, která se později znovu provdala za prominentního německého obchodníka Richarda Friedländera. V mládí byla vychovávána v katolické internátní škole v Bruselu, což formovalo její rané vnímání světa.

V roce 1921 se Magda provdala za Günthera Quandta, průmyslníka, s nímž měla syna. Tento manželství však skončilo rozvodem v roce 1929. Po rozvodu se Magda zapojila do nacistického hnutí, kde se setkala s Josephem Goebbelsem, propagandistou nacistické strany. Vzali se v roce 1931 a Magda se stala klíčovou postavou v nacistickém režimu.

Role v Nacistickém Německu
Jako manželka ministra propagandy Joseph Goebbelse, Magda hrála důležitou roli v prezentaci nacistické ideologie. Byla známa svou krásou, elegancí a oddaností Hitlerovi a nacistickým ideálům. Často se objevovala na veřejných akcích a státních ceremoniích, kde reprezentovala ideál árijské ženy a matky.

Magda a Joseph měli spolu šest dětí, které byly prezentovány jako příklad nacistické rodiny. Tato prezentace však maskovala problémy v jejich manželství, včetně Josephových nevěr a Magdiných vlastních bojů s depresí a izolací v rámci nacistického vedení.

Tragický Konec
Konec druhé světové války znamenal i tragický konec pro Magdu Goebbels a její rodinu. V květnu 1945, když bylo jasné, že válka skončila porážkou Německa, Magda a Joseph se rozhodli spáchat sebevraždu v Hitlerově bunkru. Před tím však otrávili svých šest dětí, neboť nechtěli, aby žili v světě bez nacismu.

Dědictví a Kontroverze
Magda Goebbels zůstává kontroverzní postavou historie. Zatímco někteří ji vidí jako oběť nacistického režimu, jiní ji odsuzují za její aktivní účast a podporu nacistické ideologie. Její život je příkladem toho, jak mohou být individuální volby a akce zformovány a deformovány politickým systémem.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory