Keltská kultura a mytologie – Odkaz starověké evropy

Historie keltské kultury a mytologie je fascinující a rozsáhlá téma, sahající tisíce let do minulosti. Keltská kultura, rozvinutá především v období železné doby v Evropě, byla charakterizována svým vlastním jazykem, uměním, zvyky a náboženskými představami.

Původ a Rozšíření

 • Rané Období: Keltská kultura se začala formovat okolo roku 1200 př. n. l., když se keltské kmeny začaly objevovat v centrální Evropě.
 • Expanze: V průběhu několika století se Kelty rozšířili po celé Evropě, od Britských ostrovů až po Malou Asii.

Společnost a Zvyky

 • Kmenová Struktura: Keltská společnost byla organizována do kmenů nebo klanů vedených králi nebo náčelníky.
 • Rolníci a Válečníci: Společnost byla rozdělena mezi rolníky, řemeslníky a válečníky, přičemž válečníci měli vysoké společenské postavení.

Umění a Řemesla

 • Keltské Umění: Keltské umění bylo známé svým složitým a abstraktním stylem, který se projevoval v keramice, kovolitectví a zejména v knižní malbě.
 • Řemeslná Zručnost: Keltské řemeslné práce, jako je kovolitectví a šperkařství, byly vysoce ceněny pro svou kvalitu a složitost.

Náboženství a Mytologie

 • Druidové: Náboženský a soudní systém Keltů byl v rukou druidů, kněží a učenců, kteří byli také učiteli a vykladači práva.
 • Bohové a Bohyně: Keltská mytologie obsahovala mnoho bohů a bohyň, jako byl Dagda, Brigid nebo Lugh, kteří měli různé funkce a atributy.
 • Rituály a Svatyně: Keltské rituály často zahrnovaly obětování zvířat a byly prováděny v přírodních svatyních, jako jsou lesy a prameny.

Zánik a Dědictví

 • Římské a Křesťanské Vlivy: S příchodem Římanů a později křesťanství začala keltská kultura ustupovat a transformovat se.
 • Dědictví: Keltské tradice a mytologie přežívají ve folklóru a uměleckých dílech, a dodnes ovlivňují kulturu a identitu v oblastech jako jsou Irsko, Skotsko a Wales.

Keltská kultura a mytologie jsou klíčovými prvky evropského historického dědictví. Jejich příběhy, umění a tradice odrážejí bohatou a komplexní historii, která fascinuje vědce a nadšence po celém světě.

V keltské kultuře a mytologii existovalo mnoho slavných válečníků a bohů, kteří byli oslavováni pro svou sílu, odvahu a hrdinské činy. Zde jsou někteří z nejvýznamnějších:

Válečníci

 1. Vercingetorix: Galští válečník, který se proslavil jako vůdce odporu proti Římské říši během Galských válek.
 2. Boudica: Královna kmene Icenů, známá svým povstáním proti římské okupaci Británie.
 3. Cu Chulainn: Legendární irský hrdina, hlavní postava irské mytologie, známý svými nadlidskými schopnostmi.

Bohové a Bohyně

 1. Lugh: Bůh slunce a řemesel, známý svou všestranností a jako mistr všech umění.
 2. Brigid: Bohyně jara, léčitelství a poezie. Je jednou z nejuctívanějších keltských bohyň.
 3. The Morrígan: Bohyně války a osudu, často zobrazovaná jako krkavčí bohyně.
 4. Dagda: Jako „Dobrý Bůh“ byl známý svou mocí, moudrostí a schopností ovládat počasí a úrodu.

Tito válečníci a bohové představují jen malou část bohatého keltského dědictví, které zahrnuje nespočet příběhů o hrdinství, magii a božstvech. Keltské mytologie a legendy jsou plné fascinujících postav, které odrážejí hodnoty a představy keltských společností.

Filmy, které se zabývají keltskou mytologií nebo historií, často kombinují historické události s prvky fantasy a legend. Zde je seznam několika filmů inspirovaných keltskou kulturou a mytologií:

 1. „Braveheart“ (1995): Epický film o skotském národním hrdinovi Williamu Wallacovi, bojujícím proti anglické nadvládě.
 2. „King Arthur“ (2004): Vypráví příběh krále Artuše a rytířů kulatého stolu, čerpající inspiraci z keltských legend a historie.
 3. „The Secret of Kells“ (2009): Animovaný film, který se odehrává v 9. století v Irsku a je inspirován vznikem slavné knihy Kells.
 4. „Tristan & Isolde“ (2006): Romantické drama založené na starověké keltské legendě o Tristanovi a Isoldě.
 5. „The Eagle“ (2011): Dobrodružný film zasazený do doby římské okupace Británie, ukazující konflikty mezi Římany a keltskými kmeny.
 6. „Centurion“ (2010): Historické drama odehrávající se během římského pokusu o dobytí Británie, s důrazem na konflikty s Pikty, keltským kmenem.
 7. „Merlin“ (1998): Televizní film, který vypráví příběh legendárního čaroděje Merlina a jeho role v artušovských legendách.
 8. „Excalibur“ (1981): Filmová adaptace artušovských legend, která zobrazuje vzestup a pád krále Artuše.

Tato díla představují různé pohledy na keltskou mytologii a historii, od historicky přesných zpracování po svobodné interpretace mýtů a legend.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory