Historie počítačů, krátké shrnutí

Potřeba lidí počítat se rozvinula s prvními obchodními styky už v pravěku. Během staletí se...