Rozkaz o komisařích 1941

Rozkaz popravovat sovětské politické komisaře způsobil smrt asi 10 000 politruků

Strašlivou kapitolu sovětsko-německé války (1941-1945) představují osudy zajatých politických komisařů. Na základě Hitlerova tzv. rozkazu o komisařích (Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare) z 6. června 1941 měli být zajatí politruci jako ztělesnění obrazu nepřítele a „židobolševismu“ popraveni.

 Přestože část německého důstojnického sboru rozkaz vnímala jako něco odporujícího „cti německého důstojníka“ a rozkaz ignorovala, odhaduje se, že na jeho základě bylo fyzicky zlikvidováno až deset tisíc politických pracovníků. V Rudé armádě se zpráva o jeho existenci rychle rozšířila a podle některých hlášení toto vědomí zvyšovalo morálku rudoarmějců a negativně ovlivňovalo ochotu vzdávat se. Adolf Hitler jej nakonec odvolal v květnu 1942.

Proti politickým pracovníkům se zaměřovaly též německé propagandistické materiály, jako například ohavná antisemitská série Bij Žida-politruka, kterou letouny Luftwaffe shazovaly nad sovětským územím v letech 1941 až 1943. 

Tento plakát určený vojákům Rudé armády tvrdil, že je zbabělí židovští politruci a komisaři nutí k nesmyslnému odporu, a vyzýval je, aby přecházeli na německou stranu fronty. Kromě toho se na něm uvádělo, že platí jako „vstupenka“ do zajetí. V tomto ohledu mohl být efektivní zejména v případě šíření mezi obklíčenými rudoarmějci. 

Sdílej:

You may also like...

Translate »