Objevení Archy Úmluvy, video

Archa úmluvy neboli truhla smlouvy byla posvátná truhla vyrobená na Boží příkaz starověkými Izraelity. Bůh jim řekl, jak má truhla vypadat. Uchovávala a chránila „svědectví“, což bylo Desatero přikázání na dvou kamenných deskách. (2. Mojžíšova 25:8–10, 16; 31:18)

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory