Objevení Archy Úmluvy, video

Archa úmluvy neboli truhla smlouvy byla posvátná truhla vyrobená na Boží příkaz starověkými Izraelity. Bůh...