Záhady zlatého města – Neuvěřitelné expedice na stopě legendárního El Dorada

El Dorado, často známé jako „Zlaté město“, je jedním z nejvíce fascinujících a záhadných mýtů, které vzešly z doby raného evropského průzkumu Jižní Ameriky. Tento mýtus má své kořeny v příbězích a legendách původních obyvatel And, zejména z oblasti dnešní Kolumbie. Příběh o El Dorado přežil staletí, přitahujíc k sobě dobrodruhy, výzkumníky a zlatokopy z celého světa.

Původ Legendy
Legenda o El Dorado začíná mezi domorodými kulturami, jako jsou Muisca, kteří obývali oblast dnešního Bogotá. Jméno El Dorado, což ve španělštině znamená „pokrytý zlatem“, bylo původně připojeno k rituálu, při kterém byl náčelník Muisca posypán zlatým prachem a pak se koupal v posvátném jezeře Guatavita. Tento rituál byl svědky Evropanů poprvé popsán v 16. století, a rychle se rozšířil příběh o bohatém králi, který vládne nad zemí plnou zlata.

Expedice za El Dorado
Pověst o El Dorado lákala mnohé španělské conquistadory a další evropské dobrodruhy, kteří se vypravili na nebezpečné cesty do neznámých oblastí Jižní Ameriky. Nejslavnější z těchto expedic vedl Gonzalo Pizarro, bratr dobyvatele Incké říše, a Francisco de Orellana v roce 1541. Jejich cesta vedla k objevu řeky Amazonky, ale samotné El Dorado nalezli ne.

Kulturní a Historický Dopad
Mýtus o El Dorado nejenže inspiroval bezpočet expedic, ale také měl významný dopad na evropskou literaturu, umění a kulturu. Příběh o městě plném zlata a drahokamů se stal synonymem pro nezměřitelné bohatství a honbu za snem.

Archeologické Nálezy a Výzkum
V průběhu let bylo kolem jezera Guatavita provedeno několik archeologických vykopávek. V roce 1912 byla uskutečněna velká pokus o vypuštění jezera, ale bez značného objevu zlata. Avšak, objevy jako Zlatý raft z El Dorado, artefakt znázorňující rituál pokrytí zlatem, poskytly důkazy o složitých rituálech a bohaté kultuře původních obyvatel.

El Dorado v Moderní Kultuře
V moderní době se El Dorado objevuje v mnoha formách kultury, včetně filmů, knih, hudebních skladeb a videoher. Jako metafora pro nekonečné hledání bohatství a úspěchu zůstává El Dorado silným symbolem a předmětem fascinace.

I když pravý El Dorado nikdy nebyl objeven a zůstává zakrytý záhadou, jeho příběh má stálý dopad na lidskou imaginaci. Symbolizuje nejen lidskou touhu po bohatství a dobrodružství, ale také připomíná komplexní historii a kulturu domorodých národů Jižní Ameriky. El Dorado, ať už jako skutečné místo nebo jako mýtus, zůstává jedním z nejtrvalejších příběhů lidské touhy po objevování a poznávání neznámého.

El Dorado, legendární město plné zlata, lákalo mnoho dobrodruhů a průzkumníků během historie. Někteří z nejznámějších hledačů El Dorada zahrnují:

  1. Gonzalo Pizarro – Španělský conquistador a bratr Francisco Pizarra. Vedl jednu z prvních expedic v hledání El Dorada v roce 1541.
  2. Francisco de Orellana – Španělský dobrodruh a průzkumník, který se spolu s Gonzalem Pizarrem vydal na expedici a během cesty objevil řeku Amazonku.
  3. Sebastián de Belalcázar – Další španělský conquistador, který se pokoušel nalézt El Dorado. Byl také známý pro svou účast v dobytí Incké říše.
  4. Nicolás de Federmán – Německý dobrodruh a conquistador, který prozkoumával severní část Jižní Ameriky ve stejné době jako Belalcázar a Jiménez de Quesada.
  5. Gonzalo Jiménez de Quesada – Španělský průzkumník, který se vydal na expedici do vnitrozemí dnešní Kolumbie v hledání El Dorada.
  6. Pedro de Ursúa – Španělský conquistador, který vedl neúspěšnou expedici po Amazonce v hledání El Dorada v roce 1560.
  7. Lope de Aguirre – Španělský conquistador, který se zúčastnil Ursúovy expedice, ale později se vzbouřil a vedl vlastní neúspěšné hledání El Dorada.
  8. Sir Walter Raleigh – Anglický šlechtic, spisovatel a dobrodruh, který v letech 1595 a 1617 vedl dvě expedice do Guayany, aby našel El Dorado.
  9. Alexander von Humboldt – Německý přírodovědec a průzkumník, který v 19. století zkoumal oblasti Jižní Ameriky, včetně oblastí spojovaných s El Doradem, i když jeho hlavním cílem nebylo hledání města.
  10. Percy Fawcett – Britský průzkumník, který v 20. století věřil v existenci ztraceného města, které nazýval „Z“, v amazonském deštném pralese. Jeho cesty jsou někdy spojovány s hledáním El Dorada, ačkoli se soustředil na jinou legendu.

Každý z těchto dobrodruhů a průzkumníků přispěl k mystice a legendě El Dorada, ačkoliv žádný z nich nikdy nenašel legendární město zlata.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory