Tragédie SS Eastland – Převrácení a ztráta životů v Chicagu v roce 1915 z toho 220 české národnosti

Tragédie parníku SS Eastland patří k jedněm z nejtragičtějších událostí v historii americké námořní dopravy. Tento incident se odehrál 24. července 1915 v Chicagu, když se parník Eastland převrátil v řece Chicago, což vedlo ke ztrátě 844 životů.

Historie a Specifikace SS Eastland
SS Eastland byla postavena v roce 1903 pro Velká jezera. Loď měla délku 83 metrů a byla schopna přepravit až 2 500 cestujících. Od svého spuštění na vodu však měla Eastland problémy se stabilitou, které byly způsobeny její přílišnou horní nástavbou a nedostatečným zatížením ve spodní části.

Den Katastrofy
Července 1915 se Eastland nacházela v Chicagu, kde měla na palubě téměř 2 500 lidí, většinou zaměstnanců společnosti Western Electric a jejich rodin, kteří se chystali na piknik. Přestože byla loď navržena k přepravě takového množství lidí, její problémy se stabilitou byly dále zhoršeny přidáním dalších záchranných člunů a vest, což bylo vyžadováno po nedávné katastrofě Titaniku.

Převrácení Lodi
Loď se začala naklánět již při nástupu cestujících a krátce po odplutí od břehu se rychle převrátila na bok. Tento rychlý obrat způsobil, že mnoho lidí bylo uvězněno pod palubou a nemohlo uniknout. Navíc, kvůli studené vodě a panice, se situace rychle zhoršovala.

Záchranné Akce a Následky
Záchranné akce byly rychle zahájeny, ale neskladnost lodi a velký počet lidí na palubě značně ztížily záchranu. Přestože mnoho lidí bylo zachráněno, 844 osob, včetně mnoha dětí, tragicky zahynulo.

Tato katastrofa vedla k rozsáhlému vyšetřování a soudním procesům. Přestože byli někteří členové posádky a úředníci společnosti, která vlastnila Eastland, obviněni z nedbalosti, nikdo nebyl nakonec usvědčen.

Dlouhodobý Dopad
Katastrofa SS Eastland měla významný dopad na bezpečnostní předpisy v námořní dopravě. Vedla k přehodnocení a zpřísnění bezpečnostních standardů, včetně pravidel týkajících se stability lodí. Také přispěla k větší veřejné a vládní pozornosti věnované bezpečnostním otázkám v oblasti přepravy osob.

Navzdory těmto změnám zůstává tragédie SS Eastland jednou z nejhorších námořních katastrof v americké historii, připomínkou rizik a odpovědností spojených s námořní dopravou a významem správného návrhu a údržby lodí.

Kde se vzali Češi v Chicagu? Nesmíme zapomenout, že v té době tam pracovaly deseti tisíce českých přistěhovalců. A mnozí ve společnosti Western Electric, která své zaměstnance za odměnu pozvala na plavbu po Michiganském jezeře s piknikem v dunách.

Odvézt je měly čtyři velké parníky, z nichž největší je právě Eastland. Měl pojmout asi 2500 pasažérů, ve skutečnosti jich bylo přes tři tisícovky. Loď se chystá k vyplutí, hraje hudba, někteří tancují, ale většina mává svým přátelům, kteří na břehu čekají, až se nalodí do další lodě. Při nehodě zahynuly celé české rodiny, rodiče přišli o všechny své děti, děti o rodiče.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory