Třináct Kruhů Pekla – Prolínání temnoty a trestu

Peklo, v mnoha kulturách a náboženstvích vnímáno jako místo trestu pro hříšníky, zaujímá v lidské...