Hledání válečné strategie, vstříc záhubě monarchie

Dodnes takřka s železnou pravidelností slýcháme, kterak se naši utlačovaní předci vyprostili ze jha rakouského...