Park Budoucnost

Park byl založen okrašlovacím spolkem „Budoucnost“ r. 1889, přípravy trvaly od r. 1886 a intenzivní úpravy skončily r. 1913. Park patří od r. 1919 městu, rozloha je cca 25 ha, o údržbu se starají pracovníci střediska veřejné zeleně Technických služeb Havlíčkův Brod. Základ porostů tvoří lípy, smrky, javory, habry, jasany, z introdukovaných druhů jsou to jedlovce, vejmutovky, duby červené a akáty. Roste zde i několik poměrně vzácných a cenných druhů dřevin jako lyrovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum), jinan dvojlaločný (Ginkgo biloba).

 

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory