Ouija – Není nic snazšího než vyvolávat duchy v domě s velmi temnou a pohnutou minulostí

Ouija je desková hra, která je často používána jako prostředek pro komunikaci s duchy nebo duchovními entitami. Při hraní Ouiji je důležité dodržovat určité postupy a opatření. Následuje obecný postup, který může být použit při hraní Ouiji, ale je důležité zdůraznit, že používání Ouiji a jakékoli komunikace s nadpřirozeným jsou záležitostmi osobního přesvědčení a volby možného rizika.

Příprava:

Vyberte vhodné místo: Vyberte místo, kde se budete hrát, ideálně klidné a bez rušivých vlivů.

Volba účastníků: Vyberte si spoluhráče, kteří mají zájem a respekt k této aktivitě. Je důležité, aby všichni byli motivováni a připraveni na případné nadpřirozené zážitky a volbu možného rizika.

Ouija deska: Získání Ouija desky, která se skládá z písmen, čísel, slov a dalších symbolů. Desku lze zakoupit nebo vyrobit doma. Nejlepší je sehnat desku která již byla několikrát použita!

Pravidla:

Respektujte proces: Ujistěte se, že všichni účastníci respektují proces a mají odpovídající postoj. Důrazně doporučujeme nehrát Ouiji pro zábavu nebo bezúčelně možné následky jsou kritické!

Bezpečnostní opatření: Je vhodné mít při hraní Ouiji záložní plán, například věnovat pozornost jakýmkoli zvláštním nebo nepříjemným pocitům, a v případě potřeby ukončit seanci. Pokud se něco zvrtne kontaktujte exorcistu, kolem celé postele vysypte sůl pro klidné spaní.

Exorcismus vyhnání zlého démona:

„Zla se stranou, duchové zlí,
Zaříkávám vás, nebuďte tady blíž.
Světlem a láskou vás vyháním,
Do temnoty vás odesílám daleko, pryč.
Žádná moc vaše zde nemá,
Jste omezeni a nedotknutelní.
Zlým úmyslům se bráníme,
Ve jménu síly a světla, vyprchněte hned.
Konec vašemu vyděšenému šílenství,
Buďte vyhnáni, navěky vymizte.
Toto zaříkávadlo platí,
Ať je síla a klid v místnosti navždy znát.“

Umístění Ouiji desky: Umístěte desku na stabilní povrch, aby byla snadno přístupná všem účastníkům. Můžete si také vytvořit atmosféru pomocí svíček a dalších pomůcek, které vnímáte jako vhodné.

Postup hry: Účastníci by měli položit své ruce na planchette, která je pohyblivým ukazatelem na desce, a společně se soustředit na dotaz nebo komunikaci, kterou chtějí zprostředkovat. Je důležité, aby účastníci ponechali své myšlenky otevřené a připravené přijmout možné odpovědi.

Komunikace:

Otázky: Účastníci mohou pokládat otázky nahlas nebo v duchu. Je důležité být konkrétní a jasný v otázkách.

Pohyb planchette: Účastníci by měli trpělivě čekat, zda se planchette začne pohybovat. Pokud se to stane, může to naznačovat odpověď na otázku.

Respektujte signály: Pokud někdo z účastníků cítí nebo zaznamenává nepříjemné nebo nežádoucí pocity, je důležité respektovat tyto signály a případně ukončit seanci.

Ukončení:

Ukazatel ukončení: Před začátkem hry se můžete dohodnout na signálu nebo způsobu, jak ukončit seanci. Může to být například pohyb planchette na specifickém místě nebo jasně vyjádřeným slovem.

Uklidnění a vyhodnocení: Po skončení hry je důležité uklidnit se, možná si vzít chvíli na reflexi a sdílení zážitků. Je také dobré si uvědomit, že ne všechny odpovědi nebo zážitky z Ouiji jsou nutně nadpřirozeného původu a mohou být ovlivněny vlastními myšlenkami a očekáváními.

Je důležité si uvědomit, že Ouija je aktivita, která je obklopena kontroverzemi a různými názory. Někteří lidé považují hru za zábavnou činnost, zatímco jiní ji berou velmi vážně a vidí ji jako prostředek k navazování kontaktu s nadpřirozeným. Je důležité jednat s respektem a opatrností a rozhodnout se, zda chcete Ouiji hrát, na základě vlastního přesvědčení.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory