Konec létající pevnosti WWP ID08 B-17G

Létající pevnost B-17 verze G, pojmenovaná „Dutchess Daughter“, náležící ke 303. bombardovací skupině (Bomber Group...