OA vz.30, obrněná Tatrovka

V roce 1924 vypsal dělostřelecký a zbrojní odbor ministerstva národní obrany (MNO) soutěž na třínápravový...