Stráž obrany státu

Za 1. republiky vyvíjelo ministerstvo národní obrany tlak na vedoucí státní orgány k posílení ochrany státní...