Signum laudis – Znamení pochvaly

Jedno z nejznámějších rakousko-uherských vyznamenání. Vojenská záslužná medaile, známější spíše pod názvem Signum laudis, je...