Nošení roušek v roce 1918 v mnohém připomíná dnešní situaci. I tehdy se někteří bouřili

V září roku 1918 zasáhla Kalifornii pandemie španělské chřipky. Do San Francisca ji zanesl cestovatel...