Kdo byli nejslavnější gladiátoři starověkého Říma?

Každá doba má své celebrity. V raně novověké Anglii to byli herci na jevištích londýnských...