Češi za bitvu o Anglii zaplatili

Pod taktovkou Edvarda Beneše se v Londýně rodí československá exilová vláda  oznamuje přerod 9. července 1940...