Zničení Duhového válečníka

V červenci roku 1985 se tři francouzští tajní agenti dostali do blízkosti lodi organizace Greenpace...