Yakuza – Historie, struktura a současnost Japonské Mafie

Yakuza, známá také jako Gokudō, je jednou z nejznámějších a nejmocnějších zločineckých organizací na světě. Tato japonská mafie má dlouhou a složitou historii, která sahá stovky let zpět, a její vliv je cítit nejen v Japonsku, ale i po celém světě. Tento článek se zaměřuje na vznik yakuzy, její strukturu a současnou situaci.

Historie a Původ

Kořeny yakuzy sahají až do období Edo (1603–1868), kdy se začaly formovat skupiny známé jako tekiya a bakuto. Tekiya byli podomní prodejci, často prodávající zboží nízké kvality nebo nelegální výrobky na trzích a festivalech. Bakuto byli hazardní hráči, kteří organizovali nelegální hazardní hry. Obě tyto skupiny byly považovány za společenské vyvrhele a často se ocitaly na okraji společnosti.

Postupem času se tekiya a bakuto začali organizovat do struktur připomínajících moderní yakuza. V 19. století začaly tyto skupiny nabírat na síle a vlivu, čímž se staly nepostradatelnými pro politiku a obchod v Japonsku. Yakuza často poskytovala „ochranu“ místním obchodníkům výměnou za poplatky, a tak se stala de facto mocí v mnoha oblastech Japonska.

Struktura a Organizace

Yakuza je organizována do složitých hierarchických struktur, které často připomínají rodinné vztahy. Na vrcholu hierarchie stojí oyabun (otec), který má absolutní autoritu nad svými podřízenými, známými jako kobun (děti). Tento vztah je podpořen obřadem známým jako sakazuki, během kterého jsou noví členové přijímáni do rodiny yakuza.

Struktura yakuzy je obvykle následující:

  1. Oyabun: Nejvyšší vůdce organizace.
  2. Saiko-komon: Hlavní poradce.
  3. Wakagashira: Zástupce vůdce, který dohlíží na každodenní operace.
  4. Shateigashira: Poručík, který spravuje menší skupiny v rámci organizace.
  5. Shatei: Mladší členové, kteří provádějí příkazy nadřízených.
  6. Kobun: Noví nebo níže postavení členové.

Symbolika a Kultura

Yakuza je známá svou bohatou symbolikou a kulturou, která zahrnuje tetování (irezumi), rituály a přísnou etiku. Tradiční tetování pokrývající velkou část těla jsou symbolem odvahy a oddanosti organizaci. Dalším významným rituálem je yubitsume, což je akt uříznutí části prstu jako projev pokání za chybu nebo selhání.

Ekonomické Aktivity

Yakuza je zapojena do široké škály nelegálních i legálních činností. Mezi nejčastější nelegální aktivity patří obchod s drogami, vydírání, prostituce, hazardní hry a obchod se zbraněmi. Nicméně, yakuza také operuje v legálních oblastech, jako je stavebnictví, reality, zábavní průmysl a finanční služby.

Jedním z důvodů, proč je yakuza schopna operovat tak otevřeně, je její schopnost proplétat se s legitimními podniky a využívat právní mezery. Yakuza také často využívá svých kontaktů v politice a byznysu k ochraně svých zájmů.

Současná Situace

V posledních desetiletích prošla yakuza několika změnami. Japonská vláda zavedla přísnější zákony a opatření proti organizovanému zločinu, což vedlo k poklesu počtu členů yakuzy. Organizace, jako je Yamaguchi-gumi, největší skupina yakuzy, se musely přizpůsobit novým podmínkám, což vedlo k vnitřním sporům a rozkolům.

Nicméně, navzdory těmto opatřením zůstává yakuza významným hráčem v japonské společnosti. Její vliv na ekonomiku a politiku, i když oslabený, je stále přítomný. Yakuza se také snaží rozšiřovat své operace do zahraničí, což představuje další výzvu pro globální bezpečnostní složky.

Yakuza je fascinující a komplexní fenomén, který odráží historické, sociální a ekonomické aspekty Japonska. Její vznik a vývoj ukazují na schopnost těchto organizací přizpůsobit se měnícím se podmínkám a udržet si vliv po staletí. I když moderní svět přináší nové výzvy, yakuza nadále zůstává významnou silou v japonské společnosti a představuje složitý problém pro orgány činné v trestním řízení.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory